Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Samorządowe w Rosnowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór dzieci do przedszkola

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dotyczy rodziców dzieci, które rozpoczną edukację przedszkolną w roku szkolnym 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci nowych, które rozpoczną edukację przedszkolną w roku szkolnym 2024/2025 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu:

Oddział IV (2018r.): 25 dzieci – 0 wolnych miejsc

Oddział III (2019r.): 16 dzieci – 9 wolnych miejsc

Oddział II (2020r.): 17 dzieci – 8 wolnych miejsc

Oddział I (2021r.): 17 dzieci – 8 wolnych miejsc

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym termin składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2024/2025 - zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 stycznia 2024 r.

 

1. Złożenie przez rodziców kandydata do wybranej placówki wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 01 - 29 marca 2024 r., termin w postępowaniu uzupełniającym: 27 maja - 16 czerwca 2024 r.
DOKUMENTY:
 
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - do 12 kwietnia 2024 r., termin w postępowaniu uzupełniającym: 18 czerwca 2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 15 kwietnia 2024 r., termin w postępowaniu uzupełniającym: 19 czerwca 2024 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 - 19 kwietnia 2024r., termin w postępowaniu uzupełniającym: 20 - 26 czerwca 2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 24 kwietnia 2024 r., termin w postępowaniu uzupełniającym: 28 czerwca 2024 r.
Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do  potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, do publicznych przeszkoli:

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Dziecko którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują zawodowo albo prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym oraz kandydat wychowywany samotnie przez pracującego zawodowo albo prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolnicza działalność gospodarczą lub uczącego się w trybie dziennym rodzica (prawnego opiekuna).

20

- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu każdego rodzica (opiekuna prawnego),

- oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej każdego rodzica (opiekuna prawnego),

- zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki w trybie dziennym.

Dziecko, którego jeden z rodziców(prawnych opiekunów) pracuje zawodowego albo prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym.

10

- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

- oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej,

- zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki w trybie dziennym.

2.

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje lub rozpocznie w danym roku edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu.

10

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o uczęszczaniu lub złożeniu wniosku do przedszkola rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym

3.

Dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych wskazując w rocznym zeznaniu podatkowym na ten podatek, składanym we właściwym urzędzie skarbowym, miejsca zamieszkania na terenie Gminy Manowo.

20

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Drugim Urzędzie Skarbowym w Koszalinie ze wskazaniem w rocznym zeznaniu podatkowym na ten podatek adresu zamieszkania na terenie Gminy Manowo od każdego z rodziców (opiekunów prawnych),

Dziecko, którego jeden z rodziców (prawnych opiekunów) rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych wskazując w rocznym zeznaniu podatkowym na ten podatek, składanym we właściwym urzędzie skarbowym, miejsce zamieszkana na terenie Gminy Manowo.

10

Oświadczenie o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Drugim Urzędzie Skarbowym w Koszalinie ze wskazaniem w rocznym zeznaniu podatkowym na ten podatek adresu zamieszkania na terenie Gminy Manowo.

4.

Dziecko z rodziny objętej: wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim.

10

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o korzystaniu z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub kopia orzeczenia Sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora.

 

 

 

Przyjęcie dzieci w roku szkolnym 2023/2024 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu:

  1. Oddział IV (2017r.): 25 dzieci – 0 wolnych miejsc

  2. Oddział III (2018r.): 25 dzieci – 0 wolnych miejsc

  3. Oddział II (2019r.):  18 dzieci – 7 wolnych miejsc

  4. Oddział I (2020r.): 22 dzieci – 3 wolne miejsca

Wniosek_o_przyjęcie_dziecka_do_publicznego_przedszkola.docx

DOKUMENTY:

IV_1_Oświadczenie_o_wielodzietności_rodziny_kandydata.docx
IV_6_Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_kandydata.docx
V_1_Oświadczenie_o_działalności_rolniczej_lub_innej.docx
V_2_Oświadczenie_o_rozliczaniu_podatku_dochodowego.docx
V_3_Oświadczenie_o_uczęszczaniu_rodzeństwa_lub_złożeniu_wniosku.docx
V_4_Oświadczenie_o_wsparciu_asystenta_rodziny_lub_nadzorem_kuratorskim.docx
Bliższych informacji można zasięgnąć bezpośrednio pod numerem telefonu (94) 316 41 35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Sztandarska 10-02-2022 19:12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Sztandarska 25-04-2024
Ostatnia aktualizacja: Ewa Sztandarska 02-05-2024 10:29:47