Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Samorządowe w Rosnowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

rejestr zarządzeń dyrektora

Rok szkolny 2019/2020

1. Zarządzenie nr 12/19 w sprawie: zwołania zebrania ogółu pracowników przedszkola inaugurującego rok szkolny 2019/2020

2. Zarządzenie nr 13/19 w sprawie: ustalenia ramowego rozkładu dnia w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020

3. Zarządzenie nr 14/19 w sprawie: powołania zespołów zadaniowych.

4. Zarządzenie nr 15/19 w sprawie: organizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019/2020

5. Zarządzenie nr 16/19 w sprawie: wprowadzenia do użytku w Przedszkolu Samorządowym w Rosnowie w roku szkolnym 2019/2020 zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz programów wspomagających.

6. Zarządzenie nr 17/19 w sprawie: powierzenia obowiązków na czas usprawiedliwionej nieobecności dyrektora w roku szkolnym 2019/2020 oraz ustalenia zakresu kompetencji w ramach pełnionego przez nauczyciela zastępstwa.

7. Zarządzenie nr 18/19 w sprawie: zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej dotyczącej omówienia "Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora na rok szkolny 2019/2020".

8. Zarządzenie nr 19/19 w sprawie: wyznaczenia zespołów do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji, HACCP w Przedszkolu Samorządowym w Rosnowie.

9. Zarządzenie nr 20/19 w sprawie: powołania zespołów do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie.

10. Zarządzenie nr 21/19 w sprawie: "Procedury pobytu i prowadzenia zajęć w grupie, do której uczęszcza dziecko z chorobą przewlekłą".

11. Zarządzenie nr 22/19 w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej dotyczącej omówienia wyników wstępnej obserwacji dzieci.

12. Zarządzenie nr 23/19 w sprawie: "Instrukcja mycia, dezynfekcji i przechowywania nakładki na deskę sedesową".

13. Zarządzenie nr 1/20 w sprawie: zwołania zebrania rady pedagogicznej analityczno-podsumowującej pracę za I półrocze roku szkolnego 2019/2020.

14. Zarządzenie nr 3/20 w sprawie: podwyższonych warunków bezpieczeństwa w szczególności dotyczących zachowania higieny osobistej w związku z rosnącą liczbą potwierdzonych zakażeń tzw. koronawirusem (SARS-CoV-2)

15. Zarządzenie nr 4/20 w sprawie: wprowadzenie "Procedury windykacji, odraczania i umarzania i rozkładania na raty należności z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt i wyżywienie dziecka w Przedszkolu samorządowym w Rosnowie.

16. Zarządzenie nr 5/20 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej oraz terminów postępowania rekrutacyjnego.

17. Zarządzenie nr 6/20 w sprawie: Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej do Przedszkola Samorządowego w Rosnowie.

18. Zarządzenie nr 7/20 w sprawie: zmian w organizacji i systemie pracy Przedszkola Samorządowego w Rosnowie w związku z potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

19. Zarządzenie nr 8/20 w sprawie: organizacji realizacji zadań Przedszkola Samorządowego w Rosnowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z czasowym ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

20. Zarządzenie nr 9/20 w sprawie: zmian w organizacji i systemie pracy Przedszkola Samorządowego w Rosnowie w związku z potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

21. Zarządzenie nr 10/20 w sprawie: zwołania Rady Pedagogicznej organizacyjnej.

22. Zarządzenie nr 11/20 w sprawie: zmian w organizacji i systemie pracy Przedszkola Samorządowego w Rosnowie w związku z pandemią COVID-19.

23. Zarządzenie nr 12/20 w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Rosnowie w związku z potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

24. Zarządzenie nr 13/20 w sprawie: wprowadzenie do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

25. Zarządzenie nr 14/20 w sprawie: wprowadzenie do stosowania Instrukcji i Kart przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji w Przedszkolu Samorządowym w Rosnowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kaczmarczyk 03-02-2020 22:02:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kaczmarczyk 03-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Ewa Sztandarska 24-08-2020 18:47:33